Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości w MOW w Mszanie Dolnej

 

Młodzież, nauczyciele i wychowawcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej wzięli udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, która odbyła się w dniu 09.11.2018 i polegała na wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego o godzinie 11:11.

Jeszcze przed godziną 11:00 25-ciu uczniów wraz z 6-cioma nauczycielami opuściło pomieszczenia klas i udało się do ośrodkowej świetlicy, gdzie w oczekiwaniu na wyznaczoną godzinę wysłuchało kilku piosenek o wydźwięku patriotycznym, które tekstami nawiązywały do odsieczy wiedeńskiej, bitwy pod Wizną, powstania warszawskiego.

O godzinie 11:11 pan Dariusz Sochacki zaprosił młodzież, wychowawców i nauczycieli do odśpiewania hymnu narodowego – czterech zwrotek wraz z refrenem. Po hymnie młodzież przedstawiła przygotowaną pod kierunkiem panów: Przemysława Paruszewskiego i Dariusza Sochackiego prezentację historyczną pod tytułem: „Od Piastów do dnia dzisiejszego”. Po prezentacji pan Przemysław Paruszewski zaprosił chętnych do wzięcia udziału w konkursie historycznym „Historia Polski w pytaniach i odpowiedziach”. Głównym ekspertem i współautorem pytań był nauczyciel historii, pan Janusz Jasiński.

Zgłosiło się ośmiu chłopców. Konkurs polegał na losowaniu pytań i udzielaniu na nie poprawnych odpowiedzi. Trzy błędne odpowiedzi eliminowały uczestnika z dalszego udziału. W finałowej dwójce znaleźli się: Kamil Złotek i Sajmon Węclewski. Zwycięzcą został Kamil Złotek.

O trzecie miejsce walczyło czterech uczestników: Dominik Kleszcz, Jakub Więckowski, Wojciech Paluch, Jakub Obrok. Walkę o III miejsce wygrał uczeń kl. II Szkoły Branżowej, Jakub Obrok.

Zdjęcia      Film