Spis treści

Informacje ogólne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej istnieje od 1956 r. po likwidacji Zasadniczej Szkoły Metalowej o specjalności ślusarz maszyn rolniczych. Baza, jaką przejął ówczesny Zakład Wychowawczy, składała się ze zmodernizowanego budynku, w którym mieścił się niegdyś dwór hrabiego Krasińskiego, oraz zaplecza, tj. budynku gospodarczego i administracyjnego, jak również warsztatów szkolnych przebudowanych ze stajni dworskiej. Ośrodek usytuowany jest w centrum Mszany Dolnej, w będącym pod ochroną parku, który należał również do posiadłości dworskiej. Nienajlepsza baza (brak pomieszczeń do pracy kół zainteresowań), bardzo duże zagęszczenie młodzieżą, przeważnie przerośniętą wiekiem, oraz brak w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, stwarzało w początkowym okresie działalności tej placówki duże trudności w realizacji procesu resocjalizacyjnego wychowanków. W tym okresie w ośrodku przebywało nawet 80 wychowanków, realizujących 3-letni program nauczania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Metalowej o kierunku ślusarskim. Od 1967 roku uruchomiono w placówce kl. VIII SPZ. Przez okres 1 roku, tj. 1969/70 funkcjonowała grupa ok. 20 wychowanków tzw. sprzężonych. W roku 1968 rozpoczęto remont kapitalny i modernizację budynku internatu i szkoły, dzięki któremu powierzchnia użytkowa Zakładu zwiększyła się o ponad 100m2. Wyposażono też placówkę w niezbędne meble i sprzęt, co poprawiło warunki bazowe, sprzyjając tym samym zwiększeniu efektywności pracy wychowawczej. Ówczesny remont spowodował również znaczne negatywne zmiany w architekturze budynku. Zniknęły ozdobne balkony, półokrągły taras od strony parku oraz arkady na parterze budynku. W 1976 roku dokonano przebudowy i modernizacji warsztatów szkolnych, dostosowując je do realizacji pełnego procesu szkoleniowo produkcyjnego. Od roku 1983 zintensyfikowano działania w kierunku doposażenia internatu, wykonując równocześnie szereg prac remontowych (wymiana drzwi, parkietu, remont kapitalny łazienki itp.), co w znacznym stopniu poprawiło warunki życia w placówce. W rekordowym czasie ( przez niespełna 1 rok,), w 1987r. oddano do użytku na bazie byłej pralni nowy obiekt wybudowany systemem gospodarczym. Znaczny udział w pracach przy remoncie obiektu mieli wychowankowie, przepracowując społecznie wiele godzin. Dzięki tej inicjatywie placówka zyskała obiekt do działalności na około 200 m, w którym poszerzono głównie bazę do pracy wychowawczej internatu poprzez zorganizowanie pomieszczeń na: bibliotekę z czytelnią, pracownię fotograficzną i plastyczną oraz pracownię psychoterapeutyczną. Wygospodarowano również miejsce na pomieszczenia administracyjne. W roku 1992 przeprowadzono remont budynku internatu dokonując wymiany okien w sypialniach, zmiany podłóg na świetlicy oraz w sypialni na parterze, montażu boazerii w całym budynku. W tym samym czasie została wykonana przybudówka z przeznaczeniem na łazienkę, łaźnię, pralnię, ubikacje, co znacznie poprawiło warunki życia w internacie. W latach 1993-2016 regularnie prowadzone były prace remontowo - budowlane mające na celu dalszą poprawę warunków życia w placówce oraz dostosowanie budynku do obecnie panujących norm.

W roku 2016 nastąpił przełom w funkcjonowaniu MOW w Mszanie Dolnej. Dzięki staraniom pani dyrektor M.Wróbel Województwo Małopolskie podjęło się zadania pod nazwą "Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej". Zadanie to zostało wpisane do Małopolskiego Planu Inwestycyjnego 2015-2023. Dzięki tym działaniom, w roku 2019 oddano do użytku nowy trzy kondygnacyjny budynek z pomieszczeniami internatu, pomieszczeniami administracyjnymi, kuchnią, stołówką, salą teatralną, biblioteką, salą konferencyjną oraz halą sportową. Można powiedzieć, że było to spełnienie marzeń pracowników MOW w Mszanie Dolnej. Budynek spełnia najwyższe standardy, jest nowoczesny, poszerza warsztat pracy wychowawczej i daje możliwość aby praca resocjalizacyjna z wychowankiem była jeszcze efektywniejsza. Na dzień dzisiejszy staramy się pozyskać fundusze na remont starego budynku z przeznaczeniem na szkołę i warsztaty szkolne. Chcemy aby nasza placówka sprostała współczesnym wymaganiom stawianym przed instytucjami zajmującymi się wychowaniem i edukacją..

   Realizacją wszystkich poczynań od początku istnienia Ośrodka kierowało 10 dyrektorów:

Powrót do początku

Ulubione łączaPowrót do początku

Informacje kontaktowe:


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im.ks.Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

ul.Fabryczna 3, 34-730 Mszana Dolna

Adres e-mail

sekretariat@mowmszana.pl

Adres sieci Web:

http://mowmszana.pl

http://www.flickr.com/photos/mowmszana   Nasza galeria zdjęć

Telefony służbowe

Sekretariat, dyrektor: 018 33-10-015

Powrót do początku