Promocja wolontariatu 14 grudnia 2008 rok

 

            W grudniową niedzielę zorganizowaliśmy spotkanie po-pielgrzymkowe połączone z Promocją Wolontariatu realizowaną w ramach projektu UE „Samodzielne Życie”.

      Zaczęło się o godzinie 15.00 Mszą św. w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła, następnie goście udali się do Hotelu JANDA, gdzie przygotowana została wystawa zdjęć dokumentująca pracę i sukcesy Koła Wolontariuszy działającego w MOW od dwóch lat. Nasi wolontariusze wystąpili z pantominą „Ręce” oraz prezentacją multimedialną promującą wolontariat w środowisku lokalnym.

Należy wspomnieć, że obok naszych „znajomych” z pielgrzymki do Włoch zaproszone były również panie z Koła Modlitewnego i Zespołu Charytatywnego działające przy parafii.

Spotkanie upływało nam w nastrojowej atmosferze przedświątecznego oczekiwania na narodzenie Pana, rozmowy przeplatały się ze śpiewem, a wspomnienia krążyły wokół miejsc, które dane było nam zobaczyć i ożywały z każdym następnym obejrzanym wspólnie zdjęciem.

Promocja wolontariatu