W dniu 28 lutego 2007 roku nasza placówka obchodziła 50 rocznicę powstania. Obchody były połączone z uroczystym nadaniem placówce imienia ks.Karola Wojtyły. W tym dniu został też poświęcony sztandar naszego Ośrodka. .(Galeria)

   Witaliśmy wielu znamienitych gości min.: ks.kardynała Franciszka Macharskiego, marszałka Województwa Małopolskiego Zbysława Owczarskiego, panią dr Wandę Półtawską (przyjaciółkę Ojca Świętego Jana Pawła II), posła Jerzego Fedorowicza, ks.proboszcza naszej parafii Zdzisława Balona, Starostę Limanowskiego Jana Puchałę, burmistrza Mszany Dolnej Tadeusza Filipiaka, wójta Gminy Mszana Dolna Tadeusza Patalitę oraz wielu innych przedstawicieli samorządu lokalnego, a także dyrektorów szkół, byłych pracowników, przedstawicieli zaprzyjaźnionych ośrodków wychowawczych, osoby związane z naszą placówką. Wszyscy mieli możliwość poznania placówki podczas wystawy zorganizowanej w Ośrodku - jej przeszłości,obecne dokonania i plany na przyszłość.

   W czasie uroczystej Mszy Św. ks.kardynał F.Macharski poświęcił sztandar naszej placówki. Następnie podczas uroczystości w sali OSP w Mszanie Dolnej pan marszałek Z.Owczarski odczytał akt nadania imienia ks.Karola Wojtyły naszemu Ośrodkowi. Podczas obchodów wręczone zostały medale "Nauczyciel wartości" przyznane przez kapitułę MOW w Mszanie Dolnej. Otrzymali je:

Zostały też wręczone podziękowania dla gości oraz dyplomy uznania za długoletnią pracę w Ośrodku. Życzeniom i gratulacjom nie było końca. Otrzymaliśmy wiele prezentów, ale niemniej liczyły się dobre słowa i życzenia na przyszłość. Następnie została wystawiona sztuka "W drodze do domu Ojca", w której występowali nasi wychowankowie pod opieką J.Jasińskiego i M.Wróbel. Oficjalne obchody zakończyły się obiadem. W mniej oficjalnej części dr W.Półtawska wspominała Ojca Św. Jana Pawła II, pracownicy oraz osoby związane z Ośrodkiem opowiadały o ciekawych wydarzeniach i doświadczeniach dotyczących naszej placówki.