logo unia

  Fundusze Europejskie dla Małopolski

 

„Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej w okresie od 16 lutego 2015r. do 30 września 2015r. realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt realizowano pod nazwą „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie", numer projektu  MRPO.01.01.02-12-098/14.

 

Realizując projekt Placówka dokonała adaptacji dwóch pomieszczeń na pracownię, której  przeznaczeniem jest kształcenie w  zawodzie ,,Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie", poprzez zakup dodatkowego sprzętu dydaktycznego tj.:

 

    Zestawów komputerowych (4 szt.);

 

    Urządzeń wielofunkcyjnych (2 szt.);

 

    Projektorów multimedialnych wraz z ekranami (2 zestawy);

 

    Plotera (1 szt.);

 

    Programu do tworzenia prezentacji i grafiki (1 szt.);

 

    Programu do rysunków technicznych (1 szt.);

 

    Tablic szkolnych (2 szt.);

 

    Tablic typu flipchart (4 szt.);

 

    Stanowisk rysunkowych (16 szt.);

 

    Agregatu malarskiego (1 szt.);

 

    Zagęszczarki do gruntu (1 szt.);

 

    Dalmierzy (2 szt.);

 

    Niwelatorów (2 szt.);

 

    Kątomierzy (2szt.);                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych na doposażenie bazy dydaktycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej służącej kształceniu w zawodzie ,,Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie"  wyniosła 41 960,66 zł. Koszt promocji projektu w ww. lokalizacji wyniósł 150,43 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Placówkę to 42 111,09 zł.

 

Wyżej wymieniony zakres inwestycji wpłynie znacząco na poprawę warunków edukacyjnych, na atrakcyjność i lepszą realizację zajęć z przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. Tym samym zwiększy się kreatywność i aktywność zawodowa uczącej się młodzieży".

 

Galeria zdjęć

 

 Ogólna informacja o projekcie znajduje się na stronie:

http://www.malopolskie.pl/Edukacja/e_oferta/?id=2947

 

Adres szkoły

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolej

ul.Fabryczna3
34-730 Mszana Dolna
tel./fax 18-33-10-015
e-mail:
sekretariat@mowmszana.internetdsl.pl