OGŁOSZENIA I PRZETARGI

OGŁOSZENIE

Dyrektor MOW w Mszanie Dolnej ogłasza nabór na stanowisko woźnego  Treść głoszenia

15.01.2020r

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego typu bus na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść informacji

Informacja z otwarcia ofert

Dot.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego typu bus na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść informacji

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pierwszego wyposażenia – ETAP III do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść informacji

14.11.2019r.


Ogłoszenie

w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro

Dot.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego typu bus na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia     Załączniki


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pierwszego wyposażenia - etap III              

 Treść informacji


Informacja z otwarcia ofert

Dot.: dostawa pierwszego wyposażenia – etap III do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej                         Czytaj

18.10.2019r.


Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia nr 608118-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

 

Treść odpowiedzi

15.10.2019r.


 

Ogłoszenie nr 608118-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy: Dostawa pierwszego wyposażenia – etap III do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
 

Treść ogłoszenia

10.10.2019r.


 

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARAKI

 


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pierwszego wyposażenia – ETAP II do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

 Czytaj informację ...


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pierwszego wyposażenia – ETAP II do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Czytaj informację ..


 

Ogłoszenie nr 585577-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy: Dostawa pierwszego wyposażenia – ETAP II do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Treść ogłoszenia..


 

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko sekretarki

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im.ks.Karola Wojtyły ogłasza nabór na stanowisko pracy - sekretarki w wymiarze I etat...

Czytaj dalej

13.08.2019r.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego link

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 555402-N-2019 z dnia 2019-06-03 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy: Dostawa pierwszego wyposażenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy      Ogłoszenie link

 

 

 

Informacja

o przeprowadzonym naborze na stanowisko woźny

08.11.2018r.

 

 

Informacja

 o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko kucharza

 

Treść informacji

08.11.2018r.

 

 

Dyrektor MOW w Mszanie Dolnej ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela praktyczne nauki zawodu. Ogłoszenie

 

Dyrektor MOW w Mszanie Dolnej ogłasza nabór na stanowisko kucharza. Ogłoszenie

 

INFORMACJA
o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko: pomoc administracyjna prowadzonej inwestycji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

 

INFORMACJA
o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko starszy specjalista w zakresie inwestycji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – STARSZY SPECJALISTA W ZAKRESIE INWESTYCJI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  – POMOC ADMINISTRACYJNA PROWADZONEJ INWESTYCJI


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

czytaj


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

pobierz

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Mszana Dolna: Budowa budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
Ogłoszenie nr 354650 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.Aktualizacja dokumentacji - obowiązuje od 07.12. 2016 ściągnij

Wyjaśnienia do SIWZ 1 - ściągnij

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2- ściągnij

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3- ściągnij

Rysunki (zmiana orientacji stron) ściągnij

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modyfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku internatu i sali gimnastycznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie – Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej

Ogłoszenie

PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2015/MRPO na zakup sprzętu pomiarowego: niwelator, dalmierz, kątomierz oraz urządzeń: zagęszczarka do gruntu i agregat malarski w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO.01.01.02-12-098/14 pn.: „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

czytaj


PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2015/MRPO na zakup tablic szkolnych, tablic typu flipchart, stanowisk rysunkowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO.01.01.02-12-098/14 pn.: „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

czytaj


WYBÓR OFERTY i UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA NR 1

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2015/MRPO na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO.01.01.02-12-098/14 pn.: „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

czytaj


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2015/MRPO na zakup sprzętu pomiarowego: niwelator, dalmierz, kątomierz oraz urządzeń: zagęszczarka do gruntu i agregat malarski w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO.01.01.02-12-098/14 pn.: „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

czytaj


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2015/MRPO na zakup tablic szkolnych, tablic typu flipchart, stanowisk rysunkowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO.01.01.02-12-098/14 pn.: „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

czytaj


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/MRPO 
na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO.01.01.02-12-098/14 pn.:

„Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/MRPO-pobierz

UWAGA zmiana terminu i gwarancji pobierz dokument


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/MRPO 
na zakup tablic szkolnych, tablic typu flipchart, stanowisk rysunkowych
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO.01.01.02-12-098/14 pn.:

„Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/MRPO-pobierz

UWAGA zmiana terminu i gwarancji pobierz dokument


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/MRPO 
na zakup sprzętu pomiarowego: niwelator, dalmierz, kątomierz oraz urządzeń: zagęszczarka do gruntu i agregat malarski
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO.01.01.02-12-098/14 pn.:

„Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015/MRPO - pobierz

UWAGA zmiana terminu i gwarancji pobierz dokument
Ogłoszenie o zatrudnieniu nauczyciela


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt. organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie średniozaawansowanym w zakresie edycji tekstów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach realizacji projektu „Samodzielne życie– program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii” realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-usługi

Mszana Dolna: Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie średniozaawansowanym w zakresie edycji tekstów i technologii informacyjno-komunikacyjnych Numer ogłoszenia: 288840 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014.

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "organizację trzech wycieczek turystycznych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii" - realizowanego w ramach PO KL działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na organizację  obozu szkoleniowych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii" realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie 2 dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego  typu team building pn. "Jak przeżyć w świecie norm i wartości" dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" -program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii" realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Informacja

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na organizację kursu prawa jazdy kat.B dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii" realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Informacja

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzech wycieczek turystycznych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Treść ogłoszeni

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja i przeprowadzenie 2 dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego typu team building pn. Jak przeżyć w świecie norm i wartości dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej
Numer ogłoszenia: 89812 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja 2-dniowego obozu szkoleniowych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej. Numer ogłoszenia: 89806 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Treść informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Treść informacji

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść informaci

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść informacji

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Numer ogłoszenia: 1956 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014

Treść ogłoszenia

Wyjaśnienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 4022 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Numer ogłoszenia: 4008 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Numer ogłoszenia: 535058 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

Treść informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Numer ogłoszenia: 535052 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013

Treść informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych etyczno - moralnych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych jak założyć własną firmę w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych jak założyć własną firmę Numer ogłoszenia: 433078 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie 2 dniowego obozu szkoleniowo–integracyjnego typu team building pn. „Jak przeżyć w œwiecie norm i wartoœci” dla wychowanków Młodzieżowego Oœrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu „Samodzielne Życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich oœrodków wychowawczych” realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Oœrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Czytaj informację

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii, Numer ogłoszenia: 350284 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

Treść ogłoszenie

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Mszana Dolna: Organizacja 2 obozów szkoleniowych dla wychowanków Młodzieżowego Oœrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej Numer ogłoszenia: 360990 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Mszana Dolna: Organizacja i przeprowadzenie 2 dniowego obozu szkoleniowo-integracyjnego typu team building pn. Jak przeżyć w świecie norm i wartości dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej Numer ogłoszenia: 350282 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii, Numer ogłoszenia: 350284 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

Treść ogłoszenia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie kursu spawalniczego w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Informacja

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie kursu kierowcy wózka widłowego w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Informacja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: zamówienia na przeprowadzenie kursu zawodowego - kurs kierowcy wózka widłowego dla 8-11 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej..

Treść ogłoszenia

Wyjaśnienia_do_treści_specyfikacji_istotnych_warunków zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja pięciu wycieczek turystycznych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Numer ogłoszenia: 44841 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie kursu spawalniczego w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 99718 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013

Informacja

 

INFORMACJA

o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko referenta ds. płac w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych - jak założyć własną firmę w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Czytaj całą informację

Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów na stanowisko referenta ds. płac w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

1. Pani Iwona Dudzik
2. Pani Krystyna Rataj
3. Pani Małgorzata Kłys

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 29380 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013

Czytaj całą informację

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Czytaj całą informację

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu jednej części postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Czytaj całą informację

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Wyjaśnienie pierwsze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych. Numer ogłoszenia: 18068 - 2013; data zamieszczenia: 12.01.2013.

Czytaj całą informację

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu jednej części postępowania.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Czytaj całą informacj

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
Numer ogłoszenia: 7696 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013

Treść ogłoszenia

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektów "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych" - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, oraz "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Czytaj całą informację

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Numer ogłoszenia: 2538 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Numer ogłoszenia: 2546 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej..

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszeni

Ogłoszenie o zamówieniu - Asystent S.Ż.

Mszana Dolna: Wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
Numer ogłoszenia: 526302 - 2012; data zamieszczenia: 22.12.2012

Treść ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Asystent ICT

Mszana Dolna: Wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
Numer ogłoszenia: 526304 - 2012; data zamieszczenia: 22.12.2012

Treść ogłoszenia

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie średniozaawansowanym w zakresie edycji tekstów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolne

Treść ogłoszenia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych - kurs przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy:Mszana Dolna: Kurs komputerowy. Numer ogłoszenia: 445898 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012 . Kurs komputerowy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych" realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu jednej części postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja i przeprowadzenie 2 dniowego obozu szkoleniowo- integracyjnego typu team building pn. Jak przeżyć w świecie norm i wartości dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych Numer ogłoszenia: 382434 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja obozu językowego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej Numer ogłoszenia: 382128 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. organizacja i przeprowadzenie 2 dniowego obozu szkoleniowo- integracyjnego typu team building pn. "Jak przeżyć w świecie norm i wartości" dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Czytaj całą informację

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja obozu szkoleniowego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych. Numer ogłoszenia: 354138 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja i przeprowadzenie 2 dniowego obozu szkoleniowo- integracyjnego typu team building pn. Jak przeżyć w świecie norm i wartości dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych. Numer ogłoszenia: 354142 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych. Numer ogłoszenia: 353012 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu jednej części postępowania.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Czytaj całą informację

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Czytaj całą informację

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu jednej części postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych Numer ogłoszenia: 335472 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych Numer ogłoszenia: 335470 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja i przeprowadzenie 2 dniowego obozu szkoleniowo- integracyjnego typu team building pn. Jak przeżyć w świecie norm i wartości dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych Numer ogłoszenia: 335460 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

Treść ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Organizacja obozu szkoleniowego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych. Numer ogłoszenia: 335468 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Numer ogłoszenia: 19311 - 2012; data zamieszczenia: 21.01.2012

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu jednej części postępowania.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące-Ciekawe-Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej".

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Numer ogłoszenia: 8129 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Numer ogłoszenia: 8125 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Numer ogłoszenia: 344373 - 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Mszana Dolna: Wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Numer ogłoszenia: 344369 - 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Numer ogłoszenia: 300877 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych - jak założyć własną firmę w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Numer ogłoszenia: 300877 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Mszana Dolna: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie kursu prawa jazdy "kat.B" w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Treść ogłoszeni

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych etyczno - moralnych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
Numer ogłoszenia: 341414 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011

Treść ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, Treść ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych etyczno - moralnych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
Numer ogłoszenia: 341414 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
Numer ogłoszenia: 341420 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej
Numer ogłoszenia: 341416 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  części 2

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Czytaj...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "Samodzielne Życie" realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Czytaj..

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Czytaj..

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1,3,4 i 5

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Czytaj...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Czytaj..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Czytaj..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. .

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i informacja o unieważnieniu części 2 postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej

Treść ogłoszenia

Zmiana w SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dotyczy: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA W SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i informacja o unieważnieniu dwóch  części postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Samodzielne Życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej,

Treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o unieważnieniu części 4 i części 7 postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.

Treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o unieważnieniu części 1 i części 4 postępowania.

Dotyczy: zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w ramach realizacji projektu ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych - realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu Samodzielne Życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych, realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej Treść ogłoszenia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt.wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "Samodzielne Życie" realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. : zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. wykonywanie czynności asystenta merytorycznego projektu "ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej Treść zawiadomienia